Forbrukslån

Forbrukslån er noe mange ikke liker og som mange liker. Det er lett å like forbrukslån, og det er lett å mislike renter. Få vil betale mer i rente enn de absolutt må. Når du ser at du betaler et forbrukslån mer i rente enn du gjør noe som helst annet er det selvfølgelig ikke så gøy. Staten passer på oss alle og de er spesielt bekymret for oss når vi tar opp for mye lån. Statens oppgave er å passe på at vi har det bra, men ikke for bra. Kjøper vi for mye er ikke dette bra. Men, staten vil heller ikke at vi skal ha det for dårlig fordi da stopper absolutt alt opp. Full stopp er et problem for systemet.

Banker må vurdere

For at Staten gjennom Finanstilsynet skal være fornøyd med hva vi gjør er det viktig at bankene oppfyller sin rolle. Bankene må gjøre en grundig vurdering av oss som kunder. De må se på vår inntekt, utgifter og gjeld. Har vi for mye av gjeld eller utgifter skal ikke banken gi oss lån. Staten vil også at bankene legger inn en sikkerhetsmargin på renten. Her er det viktig at vi klarer en renteøkning på all vår gjeld. 5% er tallet vi skal klare å bære om det går skikkelig galt. Det er tøft å betale på gjeld hvis gjelden blir betraktelig mye dyrere. Bankene er også pliktige til å vurdere dine samlede levekostnader. Du må med andre ord klare å dekke dine levekostnader og samtidig all din gjeld. Det er med andre ord mye som skal betales når man er kar nok til å ha mye gjeld.

Gjeld og inntekt

Når du søker på et billig forbrukslån eller andre typer lån er bankene pliktige i å undersøke din private økonomi. Bankene må se på all din gjeld og kan ikke si at den ene gjelden trengs ikke å tas med fordi den ikke er så viktig eller på andre måter unngår å falle inn i regnestykket. Bankene må ta din inntekt og se på inntekten din i forhold til gjelden. Du kan ikke ha gjeld som er mer enn 5 ganger din inntekt. Dette er ikke så mye. Tenkt deg at du tjener 500.000 kroner og har lyst til å kjøpe deg noe annet enn kun et hus. Kjøper du deg hus vil du fort ha gjeld som er 2,5 mill eller kanskje mer hvis du er heldig.

Avdrag og løpetid

Staten liker ikke at du har et lån med avdragsfrihet. Finanstilsynet vil at du skal betale ned ditt lån så raskt som bare mulig og helst ikke ha så mye lån. En måte Staten kan komme inn å passe på at du betaler ned din gjeld og ikke bare sitter på en masse gjeld er ved å kreve at bankene fakturerer avdrag og ikke bare rente. Bankene vil jo helst ha pengene ute og har ikke så mye i mot at du bare betaler en god rente.