Budsjett

Den beste måten å holde kontroll i sysakene er ved å holde en sterk hånd over hvordan du bruker penger og hvordan pengene tas vare på når du først har de. Den eneste måten du egentlig kan bruke penger på samtidig som du har god kontroll er ved å sette opp et budsjett. Et budsjett er en oppramsing og en oppsummering av alt du bruker penger på og alt du tjener. Du starter et budsjett med å sette opp en tallrekke med alle dine inntekter og hvor de kommer fra. Har du en jobb med lønn skriver du ned denne. Har du en jobb men også andre biinntekter er det viktig å skrive denne ned. Du for også her fort oversikt over om det er mer inntekter enn utgifter, eller mer utgifter enn inntekter. Det er meningen at det skal være mer inntekter enn utgifter.

Butter det allerede her må du gjøre grep. Du må kutte kostnader til du ikke kan kutte noe mer. Hvis du har kuttet alt du klarer og fortsatt ikke kan betjene dine kostnader må du flytte deg til inntektssiden. Kan du få deg en bedre jobb som betaler mer eller kan du på andre måter få til noe som gjør at du tjener mer? Det beste her er å alltid streve etter å få til noe bedre. Kanskje du kan jobbe litt på siden. Uber er ikke i Norge lengre så akkurat dette selskapet kan man ikke jobbe med.

Trenger du å søke billig forbrukslån?

Husk å først sammenligne de beste rentene på https://loans.no/forbrukslan/